Covid'19 Kapsamında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerimiz

COVİD - 19 ÇALIŞMALARI
Uzaktan öğretim faaliyetleri:
  • Senkron ve asenkron uygulamalar: Üniversitemiz senatosunun almış olduğu kararlar doğrultusunda, üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetleri 6 Nisan 2020 tarihinde asenkron şekilde yürütülmek üzere başlamıştır. Bunun yanında öğretim elemanlarımızın istekleri doğrultusunda senkron ders yapmaları da sağlanmıştır. Tüm akademik birimlerimizde hazırlanmış olan sanal ders programları ışığında öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz aynı gün ve saatte sistemimiz üzerinde buluşmakta ve derslerini senkron bir şekilde de yürütmeye devam etmektedirler. Canlı derslerin dışında tüm öğretimsel faaliyetler asenkron bir şekilde devam etmektedir.
  • Sınav uygulamaları: Sadece 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar dönemini kapsamakla birlikte ara sınav notları uzaktan öğretim sürecinde öğrencilere verilen çeşitli ödev / uygulama / araştırma projeleri gibi öğretimsel faaliyetler ışığında öğretim elemanlarımız tarafından değerlendirilerek verilecektir. Final sınavları ise yine senatomuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda ve üniversitemizin web sayfasında yayınlanan akademik takvim ışığında ilerleyen tarihlerde yapılacaktır.
  • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler: Uzaktan öğretim süreci için bir koordinasyon grubu, bir teknik destek grubu, bir de tüm akademik birimlerden sorumlu kişilerden oluşan ekip kurulmuştur. Süreç ile ilgili her türlü bilgilendirmeler koordinasyon grubu tarafından öncelikle teknik destek ekibine ve birim sorumlularına online eğitimler aracılığıyla sağlanmıştır. Bunun yanında uzaktan öğretim süreci ile ilgili her türlü bilginin yer aldığı çeşitli kullanım kılavuzları, eğitim videoları ve görsel materyaller hazırlanıp Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin web sayfasında (uzem.giresun.edu.tr) yayınlanarak tüm öğretim elemanlarımızın hizmetine sunulmuştur. Öğretim elemanlarımızın bu materyallerden faydalanmaları sağlanmış ancak buna rağmen ihtiyaç duyulan tüm birimlerimizde öğretim elemanlarımıza birim sorumluları aracılığıyla online eğitimler de verilmiştir. Bunun yanında gerektiğinde öğretim elemanlarımıza uzaktan masaüstü programları aracılığıyla bilgisayarlarına erişim sağlanarak teknik destek sağlanmıştır. Süreç boyunca da öğretim elemanlarımıza teknik destek söz konusu teknik destek ve birim sorumluları ekipleriyle sağlanmaktadır. 
  • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları: Öğrencilerimize uzaktan öğretim sürecinin başlamasından önce gerekli bilgilendirmeler hem üniversitemizin hem de araştırma merkezimizin web sayfalarından duyurularak yapılmıştır. Uzaktan öğretim sürecinin nasıl yürütüleceği belirlendikten sonra da öğrencilerimiz için geniş ve detaylı bir bilgilendirme metni hazırlanarak yine söz konusu web sayfalarımızda ilan edilmiştir. Süreç boyunca kullanabilecekleri kullanım kılavuzları, eğitim videoları ve görsel materyaller hazırlanmış ve araştırma merkezimizin web sayfasında yayınlanmıştır. Yine aynı sayfada öğrencilerimizin kullanabilecekleri çeşitli programlara/uygulamalara yer verilmiştir. Sıkça sorulan sorulardan oluşan sayfamızla da öğrencilerimizin sorularına cevaplar verilmiştir. Bunun yanında öğrencilerimiz için uzem@giresun.edu.tr ve öğrenci.uzem@giresun.edu.tr şeklinde iki adet e-posta adresi hizmete sunulmuştur. Yine bu süreçte öğrencilerimizin sorularına cevap verebilmek adına hafta içi her gün 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermekte olan telefon hattımız kullanıma açılmıştır. Bu gibi farklı iletişim kanallarımızı kullanarak bizlere sorularını ileten tüm öğrencilerimize mümkün olduğunca en kısa sürede yardımcı olmaya çalışılmıştır. Süreç ile ilgili her türlü güncel bilgi yine üniversitemizin ve araştırma merkezimizin web sayfalarında öğrencilerimize duyurulmaya devam etmektedir.
  • Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar: Uzaktan öğretim süreci boyunca gerek koordinasyon grubumuz gerekse diğer teknik destek gruplarımız için gerekli olan tüm bilgilendirmeler dijital ortamda yapılan toplantılar aracılığıyla yürütülmüştür. İhtiyaç duyulması halinde bu bilgilendirme toplantılarına devam edilecektir.
  • Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler: Pandemi sürecinde uzaktan öğretim faaliyetlerimizde yaşayabileceğimiz aksaklıkları en aza indirgemek için çeşitli altyapı çalışmalarına gidilmiş ve teknik altyapımız güçlendirilmiştir. Sanal sınıf sayımız da artırılmıştır. Salgından önce de aktif bir şekilde faaliyetlerine devam eden Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz salgından sonra daha güçlü bir altyapıyla çalışmalarına devam edecektir. Talepte bulunan öğretim elemanlarımızın öğretimsel faaliyetlerine destek olmak amacıyla kendilerine sistemimizde gerekli tanımlamalar yapılacak olup, çeşitli öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim sistemimizde yürütmeleri sağlanacaktır. Bunun yanında birçok akademik birimimizde verilmekte olan çeşitli derslerin (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi vb.) uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesine devam edilecektir.